Hem

...en medlem i ....

Uppdaterad: 2017-04-02

 

Senaste uppdatering:

-Nyheter, Åresjön "avruskad".

Samarbetspartner.

Välkommen till Åredalens SSK

 

NYHETER.

2017-04-02

Åresjön "avruskades" idag.

Rödkäppar och vägvisningar, på Åresjön, plockades ner idag.

Det finns inga körbara skoterleder, till och från sjön.

 

2017-03-27

Tövädret har tagit hårt på skoterföret i Åredalen.

Barmarkskörning med snöskoter, är inte tillåten enligt "Terrängkörningslagen".

 

På skoterleden mellan Åresjön och Fröå Gruva, sträckan

Åresjön - Brattlandssjön, såg det ut så här idag;

Norr om E14, vänstra bilden

och söder om E14 den högra.

(klicka för större bild)

 

 

 

 

 

- Den ledsträckan är STÄNGD, tills vidare.

 

TANKNING i Åredalen, genom att köra skoter fram till macken, är tills vidare inte möjligt, p.g.a. snöbrist!

Leden från JF-skoter till PREEM i Björnänge, är stängd tills vidare p.g.a. snöbrist.

 

Skoterleden mellan Åre och Ingo i Duved, är också STÄNGD fr.o.m. idag, tills vidare.

Orsaken är även här snöbrist, från älven och fram till macken. Dessutom osäker is på älv-överfarten. (se bild).

 

 

 

 

 

 

 

2017-03-17

Isen på älven nedanför Duveds Camping provborrades idag.

Istjockleken har minskat, från förra veckans mätning!

 

Minsta istjocklek är 15 cm idag, vid ruskorna, gäller i strömfåran (4-5 meter).

Dessutom, är isen mycket porösare idag än förra veckan.

 

2017-03-10

Isen på älven, nedanför Duveds camping, provborrades idag.

19 cm tjock is i strömfåran, där skoterspåret går.

Satte upp dubbla ruskor på den sträckan idag.

Uppströms och nedströms ruskorna är det 15 cm och under.

 

Kraftstation kör fortfarande för fullt, därav den dåliga tillväxten.

Väderprognosen för v.11, ger plusgrader och regn. Därför avvaktar vi med markering, från Åre till Duved.

 

2017-03-01

Provborrade isen på älven, nedanför Duveds camping, idag.

Ingen tillväxt i strömfåran, från förra mätningen!

10 cm där skoterspåret går, 7 cm på båda sidor om spåret.

Troligen ingen tillväxt, så länge Duveds kraftstation kör för fullt.

 

2017-02-24

Idag provborrades Åresjön.

Istjocklek 45-50 cm, UTOM i östra delen.

Där är det som minst 30 cm, längs markeringen, som nu är på plats.

En stark rekommendation, är att följa markerad sträcka.

 

Det finns ännu ingen markering mellan Åre och Duved, p.g.a. dåliga isförhållanden på älven i Duved.

/Lasse P.

 

2017-02-22

Dåliga isar i år! Se inlägg från SVT Jämtland, idag.

 

2017-02-21

Isen på älven, nedanför Duveds camping där vi normalt korsar, provborrades idag.

Minsta istjocklek är 10 cm, gäller 4-5 meter vid strömfåran, på södra sidan.

Resten av sträckan har 25 - 35 cm tjock is, men den är ganska porös.

 

2017-02-10

Isen på Duvedsälven provborrades idag på förmiddagen.

Den har vuxit på sig lite. 12 cm som minst, i strömfåran, upp till 25 cm på sidan om. Fattas fortfarande 8 cm till "ruskning"

 

2017-02-09

När snön sviker får man hitta andra lösningar!

Nu har vi gjort lite första hjälpen på leden mellan Åresjön och handelshuset i Såå. /Lars Bernhardsson

 

 

 

 

 

2017-02-07

Provborrade idag igen, på Duvedsälven

Det var inget upplyftande resultat.

Tillväxt på 5 dagar = 0 cm! Dessutom fanns det mindre områden, runt strömfåran, som var runt 7 cm istjocklek.

FÖRSIKTIGHET uppmanas!

 

Det råder snöbrist i östra Åredalen!

Till och med så dåligt, att leden mellan Åresjön och handelshuset i Såå, kanske borde stängas.

Det är barmarkskörning där.

 

(se bifogad bild)

OBS! inte O.K. Terrängkörningslagen!

 

 

 

 

 

 

2017-02-02

Provborrade idag på Duvedsälven, nedanför campingen, där vi brukar korsa.

Det är 10 cm tjock is, vid strömfåran, på södra sidan.

20-23 cm, på resten av sträckan.

Vi sätter inte upp någon markering förrän det är minst 20 cm, på hela sträckan.

 

2017-01-22

Duvedsälven

Bristen på kyla försenar möjligheten att korsa Duvedsälven!

Så här såg det ut idag. (Vågade inte gå ut och provborra)

 

(Klicka på bilden, för större bild)

 

 

 

 

 

 

2017-01-14

Israpport Åresjön och Duvedsälven

Idag provborrades isen på Åresjön, österut från Åre.

Provborrning var 500:e meter längs stakningen, ända till uppfarten mot Renfjället.

Från överfart mot Såå, ligger isen på botten om man håller sig innanför rödkäpparna.

Tjockleken varierar mellan 35 och 40 cm.

Överfarten i Såå har bara 18-19 cm, behöver växa på sig innan vi rödkäppar där.

 

Duvedsälvens istjocklek är mellan 12 cm (i strömfåran) och 20 cm vid stränderna.

Öppna områden i närheten!

 

2017-01-11

Ledrapport östra Åredalen

Idag markerades lämplig färdväg över Brattlandssjön och Såssjön, med rödkäpp och vägvisning.

Istjocklek längs markering är 45 cm.

I sundet mellan Brattlandssjön och Såssjön, är minsta istjocklek 33 cm, längs käpparna mot Järpen.

 

Samtidigt preparerades sträckan Såå - Östra Björnen t.o.r., med snowmover.

 

2017-01-10

Ledrapport Åredalen

Nu är Åresjön markerad med "rödkäpp", för lämplig färdväg längs Åresjön, för att bl.a. undvika "Regleringsområde Långnäset" (vattenskyddsområde) och övriga aktiviteter på Åresjön.

Det är bara "käppat" mellan Åre och uppfarten till Renfjället.

Förlängningen till Duved kommer att "käppas" så fort överfarten av Duvedsälven är säker (20 cm).

Överfarten vid Såå (mot Fröå), är fortfarande inte godkänd, men utmärkt med "ruskor" (isen ca 15 cm). Markeras med rödkäpp när isen är tjockare än 20 cm.

 

Helgesjön kommer att markeras i morgon, istjocklek mer än 45 cm.

 

2017-01-09

Israpport från Duvedsälven.

Det kommer nog att dröja ett tag, innan vi får ordning på korsning av Duvedsälven och ledsträckan till macken.

Så här såg det ut i dag....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....och uppströms... (klicka för större bild)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-01-03

Led- och israpport Åredalen.

Duved-Åre;

Duvedsälven är fortfarande öppen.

Åresjön, från älvmynning till Åre; inte ismätt och markerad. (Avvaktar isläggning på Duvedsälven,)

 

Åre-Björnänge, överfart till JF-skoter;

Inte ismätt och markerad, kommer att ske inom kort.

JF-skoter, Björnänge-uppfart mot Renfjället;

Markerad med rödkäpp, 25 cm is, längs käpparna.

Åresjön-Vita Renen;

Körbar, preparerad med snowmover igår.

 

Såå, överfart till Norra sidan Åresjön;

”Ruskad” av ortsbo, 14 cm is.

Sträckan kommer att trampas med skoter, tills isen är 20 cm tjock. Då sätts rödkäppar upp.

 

Åresjön-Helgesjön;

Ifrån Åresjön och kraftledningsgatan till Helgesjön är det isigt och väldigt tunt med snö.

Delen av sträckan, Åresjön och upp till 300m ovan E14 är ej lämplig för skoterkörning just nu.

 

Helgesjön;

Lämplig sträcka ej markerad ännu, minst 30 cm is. Kommer markeras inom kort.

 

Anslutningsled mot Östra Björnen:

Igår sladdades leden upp till östra Björnen, fram till den stora hängdrivan.

 

Helgesjön-Fröå;

Skapligt med snö och preparerad igår, lite tunt med snö på Kvarnmyren (efter korsande av Fröån). Denna sträcka har varit sladdad hela jul/nyår av JF och JA Event.

 

2016-12-16

Nu är klubbkojan öppnad!

"Kojvärden" Kjell Ericsson,har låst upp och skottat rent på altanen.

Där uppe är det hårdpackad snö.

Men... Duvedsälven är fortarande öppen, så det kan vara problem att ta sig dit.

 

2016-12-01

Det börjar komma lite frågor om skoterföre. Här är lite info:

 

Duvedsälven är öppen eller har osäker is. Skoterkörning rekommenderas INTE.

Åresjön har osäker is, dubbelis förekommer. Skoterkörning rekommenderas INTE.

Bäckar och myrar öppna/osäkra. Iakttag stor försiktighet.

Leden från Åresjön upp till Vita Renen är grundpreparerad och bra med snö. (Svårt att ta sig dit, bara!)

Leden från Åresjön till Helgesjön/Fröå, grundpreparerad mellan NV Helgesjön och Fröå.

Helgesjöns is är osäker

 

2016-11-22

Renfjället på tidig förmiddag 2016-11-22.

Jörgen Fredriksson m.fl. grundpreparerar leden upp mot Renfjället.

Det är 20 - 50 cm snö i området, men myrar, bäckar och sjöar har inte frusit ihop ännu.

Det går att köra skoter bitvis, men tänk på att, snötäcket måste vara så tjockt att man inte skadar underliggande mark, enligt Terrängkörningslagen.

VÄSEK skoterleder öppnar när sjöar och vattendrag bedöms säkra.

Mer info på VÄSEK hemsida.

 

2016-11-09

Säsongens första Förarbeviskurs, på gång!

Mer info här till höger > > > > > > > > > > > > > > > > >

 

2016-11-09

ÅSSK har beslutat att Årsmöte, verksamhetsåret

2015-2016, skall hållas Onsdag 2016-12-07, kl. 1900.

Plats: Restaurang PIGO, Duved.

Kallelse kommer, i Årebladet v 45, samt personlig kallelse via e-post/brev till tidigare medlemmar.

 

2016-10-07

Skotersäsongen närmar sig.

ÅSSK har gått in i ett nytt verksamhetsår (2016-10-01) och det är dags att betala ny medlemsavgift!

(Några har redan gjort det, det tackar vi för.)

Se flik KLUBBINFO, för hur man blir medlem!

 

Det kommer ett utskick i samband med årsmöteskallelse, till alla som varit medlem, under det gångna verksamhetsåret, med inbetalningstalong.

 

Att vara medlem i skoterklubben, är ett sätt att påverka skoteråkningen i framtiden.

Åredalens SSK verkar för, att bevara skoteråkningen i vårat område. Den får inte begränsas, men gärna förbättras och utökas.

 

ÅSSK är en av medlemmarna i VÄSEK, en ekonomisk förening som svarar för drift och underhåll av skoterlederna i västra Jämtland.

 

VÄSEK har redan startat årets ledkortsförsäljning.

Se här, för info och priser.

Bästa priset får du nu, oktober - december!

FÖRARBEVIS Snöskoter.

 

KURSINFORMATION.

Säsongens sista kurs, Förarbevis snöskoter,

har genomförts!

Om det blir kurser även nästa säsong, annonseras det här, någon gång under november 2017.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved.