Leder

-  Åredalens SSK leder, är en del i VÄSEK ledsystem.


   VÄSEK är en ekonomisk förening, vars huvuduppgift är att administrera underhållet för medlemsklubbarnas

   skoterleder.

   Medlemmar är främst skoterklubbarna i västra delen av Åre kommun.

   Studera gärna VÄSEKs hemsida!


-  Det finns ingen Skoterledskarta över hela Åre kommun idag!

   Man får använda sig av en vanlig Fjällkarta, för navigering. (Färskaste kartan, skall vara märkt November 2014)


   För planering, går det utmärkt att använda sig av Åre Kommuns Skoterledskarta

   Här kan man välja vad man vill se, bl.a. skoterleder och förbudsområden, genom att välja i menyn uppe till

   vänster ("Visa information om").

   Kartan uppdateras hela tiden, med uppgifter från skoterklubbarna, så är tanken i alla fall.


   För detaljplanering finns Lantmäteriets Fjällkarta på "nätet", den är även utskrivningsbar.


  Kartan på VÄSEKs hemsida (som är utskrivningsbar) är utmärkt för planering.

   Dels finns en översiktskarta över hela VÄSEKs område, dels kan man välja ett delområde i menyn till vänster.


-  Åredalens SSK har cirka 120 km, av VÄSEKs 600 km skoterleder.

   Lederna går i varierande terräng, mycket av våra leder ligger uppe på fjället, där det finns utrymme för

   "utsträckt" åkning på breda utrymmen, än så länge.

   (Regleringsområdena växer för varje år, i enlighet med Åre kommuns snöskoterplan och ofta efter önskemål

   från markägare, som upplever den "fria" skoteråkningen som ett problem.)

 

   I området mellan fjäll och skog slingrar sig lederna ofta fram mellan fjällbjörk och över små sjöar och myrar.


   Den åkning som finns i de lägre områdena sker på "vanliga" leder i tät härlig skog, ofta i ganska kuperad

   terräng.